• Dinamika nastave: 2×2 školska časa nedeljno
 • Trajanje: 70 časova po semestru
 • Nivoi: od A1 nivoa za apsolutne početnike, konverzacijskog kursa, kurseva poslovnog jezika, do C2 – najvišeg nivoa
 • Pripreme za međunarodne sertifikate IELTS (od B1 nivoa), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2), BEC sertifikate – poslovni engleski
 • Ulazno testiranje je besplatno, i obavezno je za sve koji su već učili jezik
 • Upis: do 15. septembra za prvi semestar i do 15. februara za drugi semestar

Za svaki nivo precizno je razrađen plan i program rada koji je usklađen prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR).

Nastavni materijali za svaki kurs dostupni su Vam u školi i sadrže:

 • udžbenik
 • radnu svesku
 • skriptu sa glosarom (mini rečnik) i dodatnim vežbanjima i objašnjenjima
 • dodatni fotokopirani materijal tokom nastave
 • audio, video i materijale u elektronskoj formi

Skupština Saveta Evrope (Council of Europe) usvojila je 2001. godine Zajednički evropski portfolio (The Common European Framework of Reference, skraćeno – CEFR), kojim se nastava stranih jezika na teritoriji EU standardizuje po sledećim nivoima:

 • A1 (elementary – početni)
 • A2 (pre-intermediate – niži srednji)
 • B1 (intermediate – srednji)
 • B2 (upper-intermediate – viši srednji)
 • C1 (advanced – napredni)
 • C2 (proficiency – najviši stepen vladanja jezikom, blizak nivou znanja maternjeg jezika)

U Centru stranih jezika ACADEMY nastava na redovnim kursevima organizovana je po semestrima za svaki nivo. U tabeli su uporedo prikazani i međunarodni ispiti na odgovarajućem nivou:

CEFR nivo br.semestara Cambridge ESOL ispiti-

General

Cambridge

Business English ispiti

IELTS
A1 A1/1 1 semestar – 70 š.č.      
A1/2 1 semestar – 70 š.č.
A2 A2/1 1 semestar – 70 š.č.
A2/2 1 semestar – 70 š.č.  

KET

A2+ A2/B1 1 semestar – 70 š.č. 4.0
B1 B1/1 1 semestar – 70 š.č.  

PET

BEC

Preliminary

5.0-5.5
B1/2 1 semestar – 70 š.č.  

5.5-6.0

B2 B2/1 1 semestar – 70 š.č.  

 

 

 

FCE

B2/2 1 semestar – 70 š.č.  

 

BEC

Vantage

  FCE drill 1 semestar – 70 š.č. 6.0-7.0
C1 C1/1 1 semestar – 70 š.č.  

 

 

CAE

C1/2 1 semestar – 70 š.č.  

 

BEC

Higher

C1/3 – drill 1 semestar – 70 š.č. 7.0-8.0
C2 C2/1 1 semestar – 70 š.č.  
C2/2 1 semestar – 70 š.č.  

CPE

(Proficiency)

C2/3 – drill 1 semestar – 70 š.č. 8.0-9.0

 

Testiranje predznanja je obavezno za sve koji su već učili  strani jezik, besplatno je i nije potrebno prethodno zakazivanje. Testiranjem možemo precizno odrediti koji kurs je potrebno da pohađate, pa na taj način ne morate slušati jedan nivo od početka ako je takvo Vaše predznanje, tj. postoji mogućnost da se upišete na drugi semestar jednog nivoa. Koncepcija i organizacija programa naših kurseva je takva da omogućava pohađanje kursa koji je u potpunosti u skladu sa Vašim postojećim znanjem.

Po završetku svakog nivoa polaznici polažu ispit, a uspešni kandidati dobijaju sertifikat.

Na nivou A2+ organizujemo poseban kurs konverzacije koji je osmišljen na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u cilju razvoja što bolje govorne kompetencije polaznika, naročito nakon početnih nivoa.

Priprema za međunarodno priznate Kembridž sertifikate opšteg engleskog jezika organizovana je za nivoe:

 • B2 (FCE – First Certificate in English) i traje 1 redovan semestar
 • C1 (CAE – Certificate in Advanced English) i traje 3 redovna semestra
 • C2 (CPE – Certificate of Proficiency in English) i traje 2 redovna semestra

Cenovnik redovnih kurseva po semestru za navedeni fond časova (70 š.č.) u mesečnim ratama možete pogledati na ovom linku.

POPUSTI:

Za avansnu uplatu odobravamo popust od 10%. Za članove jedne porodice odobravamo popust od 20%,  ukoliko istovremeno pohađaju bilo koji redovni kurs. Naši polaznici koji pohađaju 5. po redu redovni kurs ostvaruju popust od 20% na taj i svaki sledeći redovni kurs.