Opšti redovni kursevi engleskog jezika (General English)

🚩Učimo od kuće! Online kursevi uživo- u realnom vremenu ☕

Plan i program rada, kao i nivoi na kojima se organizuju opšti kursevi engleskog jezika, usklađeni su sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike (CEFR):

✅ kursevi za apsolutne POČETNIKE

✅ kursevi SVIH nivoa – (baš u skladu sa Vašim znanjem, ako ste već učili jezik)

✅ specijalizovani KONVERZACIJSKI kursevi

✅ POSLOVNI engleski

✅ pripreme za MEĐUNARODNE sertifikate: za engleski (FCE, CAE, CPE, BEC) organizovani su na svim nivoima, od kurseva za apsolutne početnike do pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma Cambridge FCE, CAE, CPE.

 • Dinamika nastave na REDOVNIM kursevima: 2×2 školska časa nedeljno, 70 školskih časova za semestar (klikni da saznaš više o aktuelnom upisu)
 • Nivoi: svi nivoi od A1.1. do C2.2
 • Termini nastave: 16.45-18.15 / 18.30-20.00 / 20.15-21.45
 • Fond časova: 70 školskih časova po semestru
 • 10% popusta važi za članove jedne porodice koji pohađaju bilo koji redovni kurs, i 15% popusta na kursevima za decu
 • Testiranje je obavezno za sve koji su već učili engleski. Besplatno je i ovde možete popuniti prijavu

 

 • Dinamika nastave na INTENZIVNIM kursevima: 5×2 školska časa nedeljno, 40 školskih časova za mesec dana (klikni da saznaš više o aktuelnom upisu)
 • Nivoi: od A1.1. do B1.2, konverzacijski, poslovni engleski
 • Termini nastave: 16.45-18.15 / 18.30-20.00 / 20.15-21.45
 • Fond časova: 40 školskih časova za mesec dana
 • Testiranje je obavezno za sve koji su već učili engleski. Besplatno je i ovde možete popuniti prijavu

Testiranjem možemo precizno odrediti nivo Vašeg znanja i preporučiti koji kurs treba da pohađate u skladu sa Vašim znanjem i potrebama.

Za svaki nivo precizno je razrađen plan i program rada koji je usklađen prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR).

Skupština Saveta Evrope (Council of Europe) usvojila je 2001. godine Zajednički evropski portfolio (The Common European Framework of Reference, skraćeno – CEFR), kojim se nastava stranih jezika na teritoriji EU standardizuje po sledećim nivoima:

 • A1 (elementary – početni)
 • A2 (pre-intermediate – niži srednji)
 • B1 (intermediate – srednji)
 • B2 (upper-intermediate – viši srednji)
 • C1 (advanced – napredni)
 • C2 (proficiency – najviši stepen vladanja jezikom, blizak maternjem jeziku)

Svaki od nivoa obuhvata 2 kursa (2 semestra redovnog ili 2 intenzivna kursa), osim nivoa C1 i C2 koji obuhvataju po 3 redovna semestra. Jednostavnije rečeno, da biste završili jedan nivo, potrebno je pohađati 2 kursa, odnosno 3 za C1  ili C2 nivo.

Nakon A2 nivoa organizujemo poseban kurs konverzacije koji je osmišljen na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u cilju razvoja što bolje govorne kompetencije polaznika, naročito nakon početnih nivoa.

Priprema za međunarodno priznate Kembridž sertifikate opšteg engleskog jezika organizovana je za nivoe:

 • B2 (FCE – First Certificate in English) i traje 1 redovan semestar
 • C1 (CAE – Certificate in Advanced English) i traje 3 redovna semestra (treći semestar je drill priprema za zvanični ispit)
 • C2 (CPE – Certificate of Proficiency in English) i traje 3 redovna semestra (treći semestar je drill priprema za zvanični ispit)

🚩 27 godina iskustva, provereno kvalitetan sistem rada

🚩 Više od 15.000 zadovoljnih i uspešnih polaznika

🚩Možemo se pohvaliti izuzetnom prolaznošću i dobrim rezultatima naših polaznika na ispitima za sticanje ovih sertifikata, koji se u Srbiji organizuju u okviru Britanskog saveta (British Council). ACADEMY je uključen u Addvantage program Britanskog saveta, koji je upravo vezan za pripremu kandidata za polaganje Kembridž ispita.

 

W E L C O M E !