Koje vrste kurseva nemačkog jezika mogu da pohađam?

Izbor vrste kursa prvenstveno zavisi od vaših želja za brzinom napredovanja i vremena koje imate na raspolaganju.

REDOVNI KURSEVI NEMAČKOG

 • 2x nedeljno po 2 školska časa
 • 70  šk. časova po semestru
 • Svi nivoi
 • Plaćanje na rate

INTENZIVNI KURSEVI NEMAČKOG

 • Svaki radni dan po 2 školska časa
 • 40  šk. časova mesečno
 • A1, A2, B1 i konverzacijski
 • Plaćanje na rate

SUPER-INTENZIVNI KURSEVI NEM.

 • Svaki radni dan po 4 školska časa
 • 80 šk. časova mesečno
 • A1, A2, B1 i konverzacijski
 • Plaćanje na rate

Nemački jezik (nem. Deutsch), jedan je od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske Unije.

Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine provincije Južni Tirol u Italiji, istočnim kantonima Belgije i u pograničnim delovima Danske.

Nemački jezik je maternji jezik oko sto miliona ljudi u Evropi, što ga čini jezikom kojim se služi najviše govornika u Evropi bez Rusije. Jedan je od zvaničnih jezika Evropske unije, gde je treći jezik po broju onih koji ga uče.

Standardni nemački jezik nije nastao iz nekog dijalekta, već su ga osmislili pesnici, filozofi i drugi obrazovaniji ljudi. U XVI veku Martin Luter je preveo Bibliju na nemački, svesno spajajući karakteristike različitih dijalekata. Želeo je da što veći broj ljudi razume prevod.

Sa Geteom i Šilerom u  XVIII veku na vrhuncu je bila standardizacija nemačkog jezika. Sa više od 120 miliona govornika u 38 zemalja sveta, nije začuđujuće da se razlikuje upotreba nemačkog jezika. Kao i engleski, i nemački jezik je pluricentričan, sa tri glavna centra u kojima se koristi: Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj.

U Centru ACADEMY nemački jezik možete učiti u vidu redovnih, intenzivnih i super-intenzivnih kurseva.

Dobrodošli!