5×2 školska časa – svakog radnog dana;

Poseban popust za nezaposlene, studente, srednjoškolce, penzionere, zaposlene u prosveti, kulturi, nauci i  zdravstvu;

Vreme je danas od neprocenjive vrednosti i pitanje je kako najefikasnije iskoristiti svoje kapacitete i što pre doći do cilja koji se zove – znanje!  Danas se traži da svoje sposobnosti odmah pokažete i dokažete.

Dve decenije našeg iskustva u radu na ovoj vrsti kurseva, mnogobrojni zadovoljni polaznici i njihovi uspešni rezultati ostvareni prilikom polaganja za zvanične, međunarodno priznate sertifikate, ili primećeni u efektivnosti njihovog znanja u ispunjavanju svakodnevnih obaveza za koje im je potreban strani jezik, govore u prilog razrađenom sistemu rada koji će Vam omogućiti izuzetno brzo napredovanje uz, naravno, Vašu dobru volju, saradnju i istrajnost.

Ubrzani kursevi su namenjeni svima koji:

  • žele da u kraćem vremenskom periodu nauče što više
  • treba da obnove nekadašnje znanje ruskog jezika
  • žele da za par meseci steknu osnove jezika koji im je potreban za školovanje, posao ili dalje usavršavanje
  • imaju slobodnog vremena i žele da ulože u sebe na što efikasniji način…

Testiranje predznanja je obavezno za sve koji su već učili ruski jezik i besplatno je.

Intenzivni kursevi

Nastava: svakog radnog dana, po 2 školska časa dnevno u popodnevnim terminima

  • 16.45 – 18.15;
  • 18.30 – 20.00 ili
  • 20.15 – 21.45.

Fond časova: 40 školskih časova.

Nivoi:  A1, A2, B1

Svaki od kurseva usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom (CEFR) za strane jezike u pogledu znanja koje polaznik stiče na određenom nivou.

Cena intenzivnih kurseva: 12.000 dinara

Poseban popust za nezaposlene, studente, srednjoškolce, penzionere, zaposlene u prosveti, kulturi, nauci i  zdravstvu: 10.000 dinara.

Plaćanje je moguće u 2 rate, od kojih je prva prilikom upisa, a druga polovinom ili pred kraj kursa.