2×2 školska časa nedeljno; 70 šk. časova po semestru; od početnog do najviših nivoa; 20% popusta za članove jedne porodice

Redovni (semestralni) kursevi ruskog jezika organizovani su na više nivoa, počevši od kurseva ruskog za apsolutne početnike do naprednijih nivoa, kao i pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma Instituta Puškin.

Nastava se odvija dva puta nedeljno po dva školska časa u popodnevnim terminima (16.45 – 18.15; 18.30 – 20.00 ili 20.15 – 21.45). Fond časova na redovnim kursevima engleskog jezika je 60 školskih časova za niže i 70 školskih časova za više nivoe. Semestar traje do juna meseca.

Program za svaki kurs je standardizovan prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR):

  • Ruski A1
  • Ruski A2
  • Ruski B1
  • Ruski B2
  • Ruski C1
  • Ruski C2

Po završetku svakog nivoa polaznici polažu ispit, a uspešni kandidati dobijaju sertifikat. Jedan nivo obuhvata 2 semestra ili 120 školskih časova, odnosno 140 školskih časova za kurseve od nivoa B1.

Savremeni pristupi nastavi jezika dokazuju da je pitanje talenta za učenje stranih jezika u izvesnoj meri postalo mit. Uz pravilan pristup, prijateljsku atmosferu i naravno, visok stepen motivacije, upornost i rad, moguće  je  da uspešno savladate naizgled nepremostive jezičke barijere.

Način rada centra Academy zasniva se na komunikativnom pristupu koji, između ostalog, podrazumeva aktivno učestvovanje svakog polaznika. Fokus rada je na interakciji u okviru komunikativnih zadataka, razvijanju jezičkih veština i poboljšanju jezičke kompetencije kako u pogledu vokabulara tako i u pogledu gramatike.

Radi se u manjim grupama, od maksimalno 9 polaznika u grupi, što omogućava aktivno učestvovanje svakog polaznika i praćenje njihovog napredovanja na individualnom nivou.

Testiranje predznanja je obavezno za sve koji su već učili ruski jezik, besplatno je i nije potrebno prethodno zakazivanje. Testiranjem možemo precizno odrediti koji kurs je potrebno da pohađate, pa na taj način ne morate slušati jedan nivo od početka ako je takvo Vaše predznanje, tj. postoji mogućnost da se upišete na drugi semestar jednog nivoa. Koncepcija i organizacija programa naših kurseva je takva da omogućava pohađanje kursa koji je u potpunosti u skladu sa Vašim postojećim znanjem.

Cene redovnih kurseva