Kembridž ispite iz engleskog jezika (Cambridge ESOL examspriznaje više od 20.000 organizacija širom sveta: (ovde možete pogledati sve organizacije koje priznaju Cambridge sertifikate) a to su mnogobrojne:

 • kompanije,
 • akademske institucije,
 • univerziteti i koledži,
 • stručne institucije,
 • ministarstva i državne institucije, itd.

 

 • Možemo se pohvaliti izuzetnom prolaznošću (više od 98%) i visokim ocenama koje naši polaznici dobijaju na ispitima (na ovoj stranici možete videti zvaničnu statistiku rezultata naših polaznika)  jer imamo:
 • Dugogodišnje iskustvo u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ESOL ispita, opštih i poslovnih ispita
 • Uključeni smo kao partneri, u Addvantage program Britanskog saveta, koji prati izlaznost  kandidata
 • Ulaznim testiranjem utvrđujemo da li je Vaše znanje na odgovarajućem nivou i obezbeđujemo Vam mesto u grupi isključivo u skladu sa Vašim nivoom znanja
 • Dajemo Vam iskrene preporuke u pogledu kursa, tempa rada i Vašeg tempa napredovanja
 • Pripremaju Vas profesori koji imaju višegodišnje iskustvo i odlične rezultate u ovoj vrsti kurseva
 • Dobijate izbor najobuhvatnijeg i aktuelnog nastavnog materijala za pripremu ispita
 • Na svakom nivou dobijate dodatne priručnike koje smo specijalno napravili za polaznike imajući u vidu i tipične greške na ispitima, i teže savladive oblasti za polaznike, kao i mnoštvo dodatnih materijala za rad kad god Vam je to potrebno
 • Tokom kursa imate probne testove / simulacije ispita – da biste osetili i samu ispitnu “atmosferu”
 • Jedan semestar je posvećen samo „drilu“, odnosno, fokusiran je na  izradu testova u uslovima kao na samom ispitu, uz detaljnu analizu i preporuke za Vaš što bolji rezultat

Organizujemo pripreme za sledeće Kembridž ispite (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages):

 

General English – Opšti engleski jezik:

 

First Certificate in English (B2 nivo) – viši srednji nivo

Za FCE se pripremate ako želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja, ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
 • argumentovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
 • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji

 

Certificate in Advanced English (C1 nivo) – napredni nivo

CAE polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da i u profesionalnom i u akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete izveštaje i mejlove složenijeg sadržaja, i na primer, vodite beleške na sastancima i predavanjima
 • držite prezentacije o složenijim temama
 • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara

 

Certificate of Proficiency in English (C2 nivo) – najviši nivo

Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou bliskom nivou znanja izvornog govornika, odnosno na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija, ili kad želite da nastavite stručno usavršavanje, ili radite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate o suptilnim nijansama složenijih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete

 

IELTS

Često nam postavljate pitanje: Šta je IELTS?

IELTS (International English Language Testing System) je test koji je međunarodno prihvaćen kao dokaz nivoa poznavanja engleskog jezika, pa je uslovno rečeno „namenski“ test kojim dokazujete nivo poznavanja engleskog jezika prilikom apliciranja za vizu, iseljavanja, konkurisanja za stipendije ili posao, za potrebe studiranja na engleskom jeziku itd.

Postoje dve vrste/verzije IELTS testa: Academic i General. Za one koji žele da studije prate na inostranim univerzitetima na engleskom jeziku potrebna je „Academic” (akademska) verzija testa, dok je za zapošljavanje, dobijanje vize ili imigraciju potrebna “General” (opšta) verzija.

Važno je znati da IELTS nije test koji možete pasti ili proći, već dobijate „ocenu“ u skladu sa pokazanim nivoom znanja na skali od 1 do 9. „Ocena“ 1 bi značila praktično nikakvo znanje, dok 9 odgovara nivou znanja izvornog govornika. Za većinu univerziteta potrebno je pokazati znanje na nivou 6 ili 7. Važna informacija za Vas je da svaka institucija sama propisuje koji nivo, tj. koju „ocenu“ na IELTS testu očekuje od kandidata, i tu informaciju treba da tražite od njih.

IELTS test ima četiri dela: Reading, Writing, Listening, Speaking (čitanje, pisanje, slušanje, govor). Akademska i opšta verzija se razlikuju samo u testovima čitanja i pisanja, dok su testovi slušanja i govora isti.

Svaki deo se ocenjuje zasebno, ali na kraju se izvodi i ukupna ocena. Mnogi često misle da je dobro znanje engleskog jezika dovoljno za polaganje IELTS testa na zadovoljavajućem nivou, ali to često nije tako. Test ima puno specifičnosti i potrebno je za svaki deo znati tačno šta očekivati i kako mu pristupiti.

U ovoj tabeli možete uporediti zahtevani broj bodova IELTS testa sa nivoima znanja prema Zajedničkom evropskom okviru (CEFR):

 

Business English – Poslovni engleski:

Uspešno položenim ispitom poslovnog engleskog jezika dokazujete da ste sposobni da na engleskom komunicirate i u okviru poslovnog okruženja, ili da radite u uslovima gde je engleski zvanični jezik komunikacije.

Ispiti poslovnog engleskog jezika postoje na 3 nivoa:

BEC Preliminary (B1 nivo)

BEC Vantage (B2 nivo)

BEC Higher (C1 nivo)

 • Za svaki nivo poslovnog engleskog jezika napravili smo i dodatne priručnike koji sadrže i glosare (mini rečnike) kao i tipične primere prepiske, prezentacija, korisnih fraza itd. kako bismo Vam u što većoj meri olakšali usvajanje poslovne terminologije i pružili što bolju pripremu za ispit. Naši polaznici smatraju ove priručnike dragocenim.
 • Pohađanje kursa poslovnog jezika obuhvata i pripremu za sam ispit, to jest, radite sa nastavnim materijalom koji je ujedno i ispitnog tipa.
 • Predavači na kursevima poslovnog jezika imaju dugogodišnje iskustvo ne samo u nastavi, već upravo u radu na ovoj vrsti kurseva, i ponosni su na 100% prolaznost svojih kandidata koji dobijaju visoke ocene na ispitima.