Ruski jezik – Sertifikati Instituta „Puškin“

Nudimo Vam pripremne kurseve za ispite na svim nivoima: od A1 za početnike do C2 za najviši jezički nivo poznavanja ruskog jezika.

Nivoi Zajedničkog evropskog okvira Сертификационные уровни по русскому языку повседневного общения Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина
А1 Элементарный уровень
A2 Предпороговый (базовый) уровень
В1 Пороговый уровень
В2 Постпороговый уровень
С1 Уровень компетентного владения
С2 Уровень носителя языка

U našoj zemlji, ispiti se polažu u organizaciji Ruskog doma u Beogradu.

Ispiti Instituta „Puškin“ takođe su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom, tako da se od kandidata očekuje sledeća jezička kompetencija na svakom od nivoa:

 

A1   Элементарный уровень

 • Razumete osnovne instrukcije na ruskom jeziku, u stanju ste da se predstavite, date osnovne informacije o sebi i da tražite osnovne informacije od sagovornika.
 • Razumete kratke pisane poruke svedene sadržine, čitate jednostavne instrukcije i informacije (na primer: informacije na plakatima, oglasnim tablama).
 • Umete da popunite jednostavne formulare, date osnovne podatke o sebi u pismenoj formi kao i o svojoj porodici, poslu, osnovnim interesovanjima i sl.

 

A2  Предпороговый (базовый) уровень

 • Možete samostalnije iznositi svoje mišljenje u razgovorima na poznate teme (na primer: o sopstvenoj porodici, okolini, poslu) na ruskom jeziku.
 • Sa razumevanjem čitate kraće ruske tekstove na poznate teme, na primer: natpise, kraća obaveštenja, etikete na proizvodima.
 • Umete da napišete kratko pismo, razglednicu ili imejl lične sadržine, kao i kratke beleške o onome što ste čuli ili videli.

 

B1  Пороговый уровень

 • Umete da izrazite mišljenje o svakodnevnim temama, da odgovorite na savet i date savet. Razumete obaveštenja i jasno izgovorene informacije (na primer: uputstva, jednostavne opise, naređenja).
 • Razumete rutinska pismena objašnjenja i kratke tekstove koji opisuju svakodnevnicu, osećanja, lična iskustva.
 • Umete da napišete pisma, poruke i beleške na poznate teme, Ili da opišete određeno iskustvo ili utisak.

 

B2   Постпороговый уровень

 • Spremni ste da pratite kraće kontinuirano izlaganje na poznatu temu, ili na primer, osnovni tok radnje filma ili TV emisije na standardnom jeziku. Možete da učestvujete u razgovoru na širi dijapazon svakodnevnih i/ili profesionalnih tema.
 • Razumete detaljna pisana uputstva i instrukcije, možete da čitate savremenu prozu na standardnom jeziku. Snalazite se u dužem tekstu i možete da pronađete za sebe relevantne informacije u novinama, magazinima ili na internetu.
 • Umete da napišete složenije pismo i zabeležite informacije iz izlaganja drugih ljudi.

 

C1   Уровень компетентного владения

 • Možete aktivno učestvovati u sastancima i seminarima u svojoj profesiji. U stanju ste da vodite opušteni razgovor na mnoštvo tema i da tečno učestvujete u raspravi. Pratite TV program i filmove bez napora.
 • Možete da čitate stručnu literaturu, razumete prepisku na nestandardizovanom jeziku (dijalekt, sleng). Bez napora pratite pisane medije. Prepoznajete razlike u stilu.
 • Možete voditi poslovnu korespondenciju, sastavljati izveštaje, hvatati detaljne beleške na sastancima i pišete eseje na raznovrsne teme.

 

C2  Уровень носителя языка

 • Možete da govorite o kompleksnim i zahtevnijim temama, bez prethodne pripreme. Umete da parafrazirate rečeno i da svesno birate prikladan stil izražavanja. Upotrebljavate kolokvijalizme i idiomatske izraze.
 • Razumete dokumenta, bilo koju vrstu prepiske i izveštaja, bez poteškoća čitate kompleksne tekstove (na primer: uskostručne tekstove).
 • Možete da pišete izveštaje i pisma na bilo koju temu, u stanju ste da vodite precizne beleške na sastancima i seminarima. Svesno birate prikladan stil pisanog izraza i prilagođavate ga shodno potrebi.