Kursevi engleskog Novi Sad - Academy Jevrejska 22
Kursevi nemačkog jezika Novi Sad - Academy
Kursevi ruskog jezika - Novi Sad - Academy

Ako se Vaše želje ne poklapaju sa rasporedom i dinamikom kurseva, uvek možete izabrati individualni rad sa nekim od naših profesora.

Kurseve svih nivoa engleskog, nemačkog ili ruskog jezika možete pohađati i u vidu individualne nastave. U tabeli možete pogledati optimalni fond časova koji je potreban za dostizanje određenog nivoa znanja:

Pored kursa određenog nivoa, individualni časovi mogu da obuhvate:

  • pripreme za razgovor za posao
  • pripreme za intervju u ambasadi
  • sastavljanje CV-a
  • pripreme za ispit engleskog kao stranog jezika na fakultetima
  • pripreme za kontrolni
  • sastavljanje mejlova poslovne sadržine
  • izrade prezentacija na engleskom
  • pripreme za IELTS, TOEFL
  • konverzaciju

Termine i dinamiku (broj i učestalost časova) dogovarate sa nama, a po vašoj želji i meri.