Prijava za posao

Prilikom prijavljivanja za posao, uglavnom će Vas zamoliti da pošaljete vašu radnu biografiju (CV/resume) zajedno sa propratnim pismom ili prijavom putem i-mejla. Poslodavci često dobijaju na stotine prijava, pa je vrlo važno da vaša radna biografija i propratno pismo ostave pravi utisak i da predstave Vaše profesionalne kvalifikacije na precizan, čitak ali i privlačan način.

Ovde možete pronaći osnovne instrukcije kako da pripremite upečatljiv materijal za prijavu. Pročitajte naše preporuke za sastavljanje radne biografije i motivacionog pisma kako biste imali u vidu neposredne i neophodne savete, i istražite poveznice za detaljnije informacije i primere. Uzmite u obzir da se reč resume (izgovor je: /ˈrez.juː.meɪ/ u britanskom engleskom ili /ˈrez.ə.meɪ/ u američkoj varijanti) češće koristi u SAD-u, dok se skraćenica CV (Curriculum Vitae) /kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/ više koristi u Velikoj Britaniji.

Ako Vam je potebna pomoć ili prevod radne biografije, tu smo za Vas J

Sastavljanje radne biografije (CV)

Pre nego što počnete da sastavljate prvu verziju vaše radne biografije, pažljivo pročitajte oglas za posao kako biste imali jasnu sliku o posebnim zahtevima posla za koji se prijavljujete. Važno je da sastavite prijavu i biografiju tako da se usredsredite na kvalifikacije i prethodno iskustvo koje je posebno bitno za poziciju na koju se prijavljujete.

Šta raditi, a šta ne?

Vodite računa o nekim opštim pravilima dok pripremate vašu biografiju:

Dobro je da:

 • Vaša biografija bude kratka, a sadržajna: nema potrebe da previše zalazite u detalje vašeg obrazovanja ili prethodnog radnog iskustva
 • Informacije stanu na jednu ili dve stranice papira A4 formata
 • Koristite sažete i sadržajne rečenice, kratke pasuse i formalni način izražavanja
 • Prilikom opisivanja vaših dužnosti i dostignuća započnite svaku tačku sa glagolom koji označava radnju (predavao, rukovodio, razvijao itd.): ovo ostavlja jači utisak
 • Koristite komandu bold i tačke za nabrajanje kako biste istakli ključne informacije
 • Proverite pravopis, gramatiku i znakove interpunkcije (posebno ako pišete na stranom jeziku): mnogi poslodavci u startu odbacuju biografije sa ovakvim greškama
 • Upotpunjujte vašu biografiju novim informacijama kako vam se i situacija menja

NE TREBA:

 • Previše detalja: poslodavci su previše zauzeti da čitaju nadugačko i naširoko napisane neprecizne biografije
 • Ostavljanje praznina između poslova kod prethodnog radnog iskustva: dodajte rečenicu ili dve za period koji niste naveli
 • Previše različitih oblika slova: ostanite na jednoj vrsti fonta, eventualno dve koje su jasne i čitke
 • Neprikladne boje, grafikone, slike i fotografije
 • Navođenje ljudi za preporuku koji vam nisu potvrdili da li bi vam je napisali

Struktura i izgled biografije

Počnite uvek sa ličnim detaljima npr:

 • Ime
 • Adresa
 • Broj telefona (kućni i/ili mobilni)
 • I-mejl adresa (bolje lična nego poslovna)
 • Profil ličnosti

Nema potrebe da navodite datum rođenja, bračni status ili nacionalnost osim ako to od vas nije traženo u oglasu.

Profil ličnosti je način na koji ćete se predstaviti poslodavcu. Ovaj odeljak naglašava ko ste vi, koje veštine i kvalitete posedujete i zašto ste baš vi odgovarajuća osoba za dato preduzeće. Ovde takođe imate priliku da sastavite vašu prijavu u skladu sa zahtevima posla pre nego što nastavite sa detaljima o radnom iskustvu i kvalifikacijama.

Radno iskustvo

Počnite sa vašim sadašnjim radnim mestom ako ga imate, nikako nemojte pisati hronološki, već upravo suprotno, od sadašnjeg ka prošlom:

 • Sažeto opišite vašu sadašnju ulogu, zaduženja i veštine, sa naglaskom na one koje su bitne za poziciju za koju se prijavljujete.
 • Idite unazad kroz poslove koje ste prethodno obavljali i ukratko opišite svaki sa naglaskom na bilo koji detalj koji je od značaja za vašu prijavu. Uvrstite stažiranja i volontiranja ako to ima smisla.
 • Osim ako niste veoma mladi ili se prijavljujete za prvi oziljan posao, nije neophodno navoditi sve manje bitne poslove koje ste imali. Na primer, možete to sažeti kao različiti administrativni poslovi.
 • Izbegavajte da ostavljate neobjašnjene vremenske praznine kod prethodnog radnog iskustva, jer ovo može da stvori negativni utisak. Ako ste npr. odgajali dete, bili nezaposleni ili pauzirali sa karijerom, dodajte rečenicu kao objašnjenje.
 • Shvatite svaki bitan period nezaposlenja kao pozitivnu stvar: možete istaći svaku aktivnost kojom ste se bavili dok niste imali posao, kao što je volontiranje ili usavršavanje novih veština.

Obrazovanje

I ovde važi isto pravilo, ne hronološkim redosledom, već od najvišeg, poslednje stečenog stepena obrazovanja, ka nižim:

 • Ako još uvek studirate, počnite od ove informacije, jasno napominjući da studije još traju i kada bi trebalo da ih okončate.
 • Ako ste prošli kroz još neko visoko ili više obrazovanje, ovo navedite kao narednu stavku.
 • Potom navedite srednju školu ili škole sa datumima pohađanja zajedno sa nazivom struke (detalje možete navesti ako je poslodavac to od vas tražio)

Dodatne veštine, dostignuća ili usavršavanja

 • Nabrojte bilo koji bitan tečaj ili obuku koju ste završili (npr. poznavanje rada na računaru ili strani jezik).
 • Pomenite bilo koju značajnu nagradu koju ste primili ili druga profesionalna dostignuća koja bi bila bitna za posao na koji se prijavljujete.

Interesovanja i hobiji

 • Navedite ukratko vaša interesovanja i hobije koji mogu poslodavcu dati uvid u to kakva ste osoba. Te informacije mogu da nagoveste osobine koje imate a ne koristite na trenutnom radnom mestu.

Preporuke

 • Priložite imena i kontakt ljudi koji su voljni da vas preporuče. Idealno bi bilo da je jedna osoba iz vašeg sadašnjeg (ili najskorijeg) poslovnog okruženja, dok druga može biti prethodni poslodavac.
 • Ako se prijavljujete za prvi posao, možete navesti ime mentora, nastavnika ili bilo koga ko može da jemči za vas (a da to nisu članovi porodice).
 • Uvek proverite da li bi ljudi koje želite da uvrstite na spisak rado želeli da vam napišu preporuku pre nego što dodate njihova imena u biografiju.

CV, zapravo, predstavlja „ulaznicu“ za razgovor za posao.

Ukoliko Vam je potrebna priprema za razgovor za posao, tj. intervju, na engleskom, nemačkom ili ruskom jeziku, naši profesori imaju veliko iskustvo i u ovoj oblasti, i mogu Vam pomoći da se što bolje pripremite.

Imate li pitanja?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment