Ponuda za firme i organizacije

Poslovna ponuda za jezičko usavršavanje zaposlenih

Poznavanje i vladanje stranim jezicima danas je neizostavni deo poslovanja u svim oblastima rada. Imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa korporativnim klijentima u pogledu jezičkog usavršavanje zaposlenih. Možemo doći do Vas i uraditi besplatno ulazno testiranje Vaših zaposlenih, i poslati predlog organizacije obuke u stranim jezicima, u skladu sa Vašim potrebama, terminima rada, kao i tempom rada. Možemo organizovati intenzivne, polu-intenzivne ili redovne kurseve na svim nivoima; kao i individualnu nastavu.

Organizacija kurseva stranih jezika podrazumeva sledeće korake:

 • 1. Ulazno testiranje Vaših zaposlenih i analiza potreba;
 • 2. Organizacija grupa prema nivou znanja;
 • 3. Kreiranje plana i programa rada u skladu sa Vašim potrebama i ciljevima obuke;
 • 4. Realizacija kurseva prema dogovorenom rasporedu i dogovorenim terminima;
 • 5. Izveštavanje tokom kursa o prisutnosti i napredovanju polaznika;
 • 6. Organizacija testiranja po završetku kursa;
 • 7. izveštavanje o rezultatima i izrada sertifikata za uspešne polaznike;

Reference

Pored mnogobrojnih građana, studenata i učenika koji nam godinama ukazuju poverenje, neki od naših poslovnih partnera sa kojima smo ostvarili dugogodišnju  uspešnu saradnju u programima obuke zaposlenih u stranim jezicima su:

 • NIS a.d.
 • DDOR Novi Sad
 • Continental Automotive
 • Više javno tužilaštvo u Novom Sadu
 • Vlada AP Vojvodine
 • Privredna komora Vojvodine
 • JVP Vode Vojvodine, Novi Sad
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad
 • Regionalna privredna komora
 • Heineken
 • Carlsberg
 • NIS-Naftagas, Novi Sad
 • Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad
 • SOS Dečje selo
 • Alpha banka, Novi Sad
 • Raiffeisen banka u Beogradu
 • Opportunity international, Novi Sad i Beograd
 • Vojvođanska banka, Novi Sad
 • Continental banka, Novi Sad
 • Kulska banka, Novi Sad
 • Erste banka
 • Hypo Alpe Adria banka
 • Fondacija Konrad Adenauer
 • Muzej Grada Novog Sada
 • RTS Novi Sad
 • Vojvodina šume – Lovoturs, Novi Sad
 • Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • LA FARGE – Beočinska fabrika cementa, Beočin,
 • Agrovojvodina „Mehanizacija“ Novi Sad
 • Elektrovojvodina Novi Sad
 • Jugoinspekt AD, Novi Sad
 • Motins, Novi Sad
 • JVP Vodovod i grejanje AD, Novi Sad
 • NIS – Rafinerija, Novi Sad
 • Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara
 • JP Urbanizam
 • Republički geodetski zavod
 • Geoplan, Novi Sad
 • Sredstva mas medija –  Radio 021, IN radio, Pan radio, Dnevnik i mnogi drugi

Želite proverenu obuku za Vaše zaposlene?