🎯 BOLJI engleski = BOLJE poslovne šanse 🎯

Ovo je kurs za Vas ako:

 • Sarađujete sa inostranim partnerima
 • Komunicirate razmenom imejlova na engleskom jeziku
 • Treba da govorite na engleskom na poslovnim sastancima
 • Želite da znate kako treba da se ponašate na sastancima sa strancima
 • Čitate stručnu literaturu na engleskom
 • Vodite telefonske razgovore / „online“ sastanke na engleskom
 • Treba da pratite MBA, master ili PhD studije, ili druge stručne studije na engleskom jeziku
 • ….ovo su samo su neki od razloga zašto je znanje engleskog jezika imperativ u sferi poslovanja

Kursevi poslovnog engleskog namenjeni su svima koji rade u poslovnoj sredini gde poznavanje poslovnog engleskog više nije samo prednost već i svakodnevna potreba (kao i onima koji ne žele da ih nedostatak jezičke kompetencije dovede u neprijatne situacije i koči na putu ka uspehu).

Pored poboljšanja opšte jezičke kompetencije, na kursevima poslovnog engleskog stičete veštine vezane za:

 • telefoniranje / „online“ komunikaciju;
 • pisanje imejlova;
 • pisanje CV-a i vođenje intervjua prilikom prijave za posao
 • formalnu korespondenciju;
 • pisanje izveštaja;
 • grafički prikaz podataka;
 • vođenje, organizaciju i učestvovanje na sastancima;
 • kulturu internacionalne poslovne komunikacije;
 • održavanje prezentacija;
 • tehniku i terminologiju vezanu za pregovaranje na engleskom jeziku;
 • pripremu i držanje govora;
 • komunikaciju prilikom neformalnijeg poslovnog druženja.

Šta da očekujete na kursu u pogledu načina rada?

 • Mnoštvo komunikativnih, konkretnih zadataka
 • Akcenat na interakciji i konverzaciji
 • Praktične primere
 • Simulacije stvarnih situacija
 • Specijalizovane priručnike sa glosarima (mini-rečnicima) i funkcionalnim frazama

Za pohađanje kurseva poslovnog engleskog neophodno je da imate predznanje u učenju, odnosno vladanje jezikom na nivou najmanje A2. Testiranje je besplatno i možete doći svakog radnog dana, ili nas kontaktirati od 9 do 17h. (!  ali smo dostupni na društvenim mrežama i za kontakt putem imejla do 21h).

Program kurseva omogućava  i sticanje međunarodno priznate diplome poslovnog engleskog jezika – Kembridž BEC sertifikata – koja Vam može otvoriti mnoga vrata u svetu biznisa.

Nivoi kurseva poslovnog engleskog jezika (sa programom za sticanje međunarodnih sertifikata):

 • BEC Preliminary (B1 nivo),  trajanja 2 redovna semestra (po 70 školskih časova) ili 2  intenzivna kursa
 • BEC Progress to Vantage (B1+ nivo)
 • BEC Vantage (B2 nivo),  trajanja 3 redovna semestra
 • BEC Higher (C1 nivo), trajanja 3 redovna semestra

Možemo se pohvaliti činjenicom da je prolaznost naših kandidata na ovim ispitima 100%.

 • ✅ Za svaki nivo poslovnog engleskog jezika napravili smo i dodatne priručnike koji sadrže i glosare (mini-rečnike) kao i tipične primere prepiski, prezentacija, korisnih fraza itd. kako bismo Vam u što većoj meri olakšali usvajanje poslovne terminologije i pružili što bolju pripremu za ispit. Naši polaznici smatraju ove priručnike dragocenim dodatnim sredstvom za učenje.
 • ✅ Pohađanje kursa poslovnog jezika obuhvata i pripremu za sam ispit, to jest, radite sa nastavnim materijalom koji je ujedno i ispitnog tipa.
 • ✅ Predavači na kursevima poslovnog jezika imaju dugogodišnje iskustvo ne samo u nastavi, već upravo u radu na ovoj vrsti kurseva, i ponosni su na 100% prolaznost svojih kandidata koji dobijaju visoke ocene na ispitima.
Detalje o upisu na intenzivne kurseve pogledajte ovde