Progovorite najpopularnijim evropskim jezikom uz iskusan i stručan tim predavača, proveren program i sistem rada!

 • 🇩🇪 Kursevi nemačkog od početnog A1 do visokih nivoa
 • 🇩🇪 Pripreme za sertifikate Instituta „Gete“
 • 🇩🇪 Specijalizovani PRIPREMNI kurs za sticanje A2 sertifikata Instituta „Gete“
 • 🇩🇪 Dinamika nastave: 2×2 školska časa nedeljno
 • Termini nastave: 16.45-18,15; 18,30-20,00; 20.15-21,45
 • Fond časova: 70 školskih časova po semestru
 • 10% popusta važi za članove jedne porodice koji pohađaju bilo koji redovni kurs
 • 10% popust za upis sa drugarom/drugaricom
 • 5% popust za avansnu uplatu celosti
 • Popusti se mogu sabirati

Fond časova na redovnim kursevima nemačkog jezika je 70 školskih časova po semestru. Prvi semestar traje od septembra do januara, a drugi od februara do juna meseca.

Kursevi su organizovani na više nivoa, počevši od kurseva nemačkog za apsolutne početnike do naprednijih nivoa, kao i pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma Instituta Gete.

Program za svaki kurs je standardizovan prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR):

 • 🇩🇪 A1 Start Deutch 1
 • 🇩🇪 A2 Start Deutch 2
 • 🇩🇪 A2+ Konversation
 • 🇩🇪 B1 Zertifikat Deutsch – ZD
 • 🇩🇪 B2 Goethe Zertifikat B2
 • 🇩🇪 C1 Zertifikat Deutsch für den Beruf – ZDfB
 • 🇩🇪 C2 Prüfung Wirtschaftsdeutsch –   PWD

Po završetku svakog nivoa polaznici polažu ispit, a uspešni kandidati dobijaju sertifikat.

Testiranje je obavezno za sve koji su već učili nemački jezik, besplatno je i nije potrebno prethodno zakazivanje. Testiranjem možemo precizno odrediti koji kurs je potrebno da pohađate, pa na taj način ne morate slušati jedan nivo od početka ako je takvo Vaše predznanje, tj. postoji mogućnost da se upišete na drugi semestar jednog nivoa. Koncepcija i organizacija programa naših kurseva je takva da omogućava pohađanje kursa koji je u potpunosti u skladu sa Vašim postojećim znanjem.

W I L L K O M M E N !