Koje vrste kurseva ruskog jezika mogu da pohađam?

Izbor vrste kursa prvenstveno zavisi od vaših želja za brzinom napredovanja i vremena koje imate na raspolaganju.

REDOVNI KURSEVI RUSKOG

 • 2x nedeljno po 2 školska časa
 • 70 šk. časova po semestru
 • Svi nivoi
 • Plaćanje na rate
 • online kursevi

INTENZIVNI KURSEVI RUSKOG

 • Svaki radni dan po 2 školska časa
 • 40 šk. časova mesečno
 • A1, A2, B1 i konverzacijski
 • Plaćanje na rate
 • online kursevi

SUPERINTENZIVNI KURSEVI RUSKOG

 • Svaki radni dan po 4 školska časa
 • 80 šk. časova mesečno
 • A1, A2, B1 i konverzacijski
 • Plaćanje na rate
 • online kursevi

Ruski jezik pripada istočnoj grupi slovenskih jezika. Zvanični je jezik Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana i Kirgizije, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR-u. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR-a.

Malo je poznata činjenica da jezikom Puškina, Tolstoja, Dostojevskog, Čehova i brojnih drugih klasika svetske književnosti govori oko 300 miliona ljudi u svetu!

Za sve vas koji ste nekada učili ruski, pruža vam se mogućnost da obnovite znanje jezika i da opet čitate literaturu, naučne i druge časopise u originalu, a za ambiciozne, ovo je prilika da nauče još jedan slovenski jezik.

Kursevi ruskog jezika organizovani su na svim nivoima, od kurseva za apsolutne početnike do pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma ruskog jezika kao stranog.

U centru ACADEMY ruski jezik možete učiti u vidu redovnih, intenzivnih superintenzivnih kurseva.

Dobro došli!