Kakve kurseve imate i kad mogu da se upišem?

Imamo redovne (semestralne)intenzivne (ubrzane) i superintenzivne kurseve jezika. Pratite obaveštenja za upis na našem sajtu ili na Fejsbuk stranici.

Koji su termini časova?

Imamo 3 termina u popodnevnim satima:

 • 16.45 – 18.15
 • 18.30 – 20.00
 • 20.15 – 21.45

Kolike su grupe?

Minimalan broj polaznika je 4, a maksimalan 9.

Koja je cena kurseva?

Cena zavisi od nivoa i od vrste kursa. Kliknite na intenzivne ili redovne kurseve i tu ćete videti cene za sve nivoe kurseva.

Kako mogu da se prijavim na neki kurs?

Ukoliko ste već učili željeni jezik, onda je neophodno da se testirate. Test traje oko pola sata i ne boli. Testiranje možete obaviti u školi od 17 svaki radni dan. Možete se slobodno i najaviti na naš broj telefona. Ukoliko ste početnik, onda nema potrebe za testiranjem, samo dođite i ispunite formular. 🙂

Šta ću naučiti kada završim određeni nivo?

Svoje znanje ili očekivanja, možete uporediti sa opštijim opisom jezičke kompetencije, koji je naveden prema opisu koji daje Zajednički evropski okvir za svaki od nivoa. Treba naglasiti da su kursevi A1 i A2 nivoa više fokusirani na „postavljanje temelja“ znanja, stoga je na njima veći akcenat na gramatici, dok su kursevi od B1 nivoa više skoncentrisani na razvoj jezičkih veština.

A1

 • Polaznik razume osnovne instrukcije. U stanju je da se predstavi, da osnovne informacije o sebi i da traži osnovne informacije od sagovornika.
 • Polaznik razume kratke pisane poruke svedene sadržine, čita jednostavne instrukcije i informacije (na primer: informacije na plakatima, oglasnim tablama).
 • Polaznik je u stanju da popuni jednostavne formulare. U pismenoj formi daje osnovne podatke o sebi i svojoj porodici, poslu i sl.

A2

 • Polaznik samostalno izražava mišljenje u razgovorima na poznate teme (na primer: o sopstvenoj porodici, okolini, poslu)
 • Polaznik sa razumevanjem čita kraće tekstove na poznate teme, znake na ulici, i etikete na proizvodima.
 • Polaznik je u stanju da napiše kratko pismo, razglednicu ili imejl lične sadržine. Polaznik piše kratke beleške o onome što je čuo i video.

B1

 • Polaznik je u stanju da izrazi mišljenje o svakodnevnim temama, može da primi i da savet. Razumeva obaveštenja i jasno izgovorene informacije (na primer: uputstva, jednostavne opise, naređenja).
 • Polaznik razume rutinska pismena objašnjenja i kratke tekstove koji opisuju svakodnevnicu, osećanja, lična iskustva.
 • Polaznik piše pisma, poruke i beleške na poznate teme. U stanju je da pismeno opiše određeno iskustvo ili utisak.

B2

 • Polaznik je spreman da prati kraće kontinuirano izlaganje na poznatu temu. Prati osnovni tok radnje filma ili TV emisije na standardnom jeziku. U stanju je da učestvuje u razgovoru na širi dijapazon svakodnevnih i/ili profesionalnih tema.
 • Polaznik razume detaljno pisana uputstva i instrukcije. Čita savremenu prozu na standardnom jeziku. Snalazi se u dužem tekstu i u stanju je da pronađe za sebe relevantne informacije u novinama, magazinima i na internetu.
 • Polaznik je u stanju da napiše složenije pismo i beleži informacije iz izlaganja drugih ljudi.

C1

 • Polaznik aktivno učestvuje u sastancima i seminarima u svojoj profesiji. U stanju je da vodi opušteni razgovor na mnoštvo tema, i da tečno učestvuje u raspravi. Prati TV program i filmove bez napora.
 • Polaznik čita stručnu literaturu, može da razume prepisku na nestandardizovanom jeziku (dijalekt, sleng). Bez napora prati pisane medije. Polaznik prepoznaje razlike u stilu.
 • Polaznik vodi poslovnu korespondenciju, sastavlja izveštaje, hvata detaljne beleške na sastancima i piše eseje na raznovrsne teme.

C2

 • Polaznik je u stanju da govori o kompleksnim i osetljivim temama, bez prethodne pripreme. Polaznik može da parafrazira rečeno i da svesno bira prikladan stil izražavanja. Upotrebljava kolokvijalizme i idiomatske izraze.
 • Polaznik razume dokumenta, bilo koju vrstu prepiske i izveštaja, bez poteškoća čita kompleksne tekstove (na primer: usko-stručne tekstove).
 • Polaznik piše izveštaje i pisma na bilo koju temu, u stanju je da vodi precizne beleške na sastancima i seminarima. Polaznik svesno bira prikladan stil pisanog izraza i varira ga shodno potrebi.

Usavršite svoje znanje!