Nacin Rada Skole Stranih Jezika Academy

Savremeni pristupi nastavi jezika dokazuju da je pitanje talenta za učenje stranih jezika u izvesnoj meri postalo mit. Uz pravilan pristup, prijateljsku atmosferu i naravno, visok stepen motivacije, upornost i rad, moguće je da uspešno savladate naizgled nepremostive jezičke barijere.

Način rada centra Academy zasniva se na komunikativnom pristupu koji, između ostalog, podrazumeva aktivno učestvovanje svakog polaznika. Fokus rada je na interakciji u okviru komunikativnih zadataka, razvijanju jezičkih veština i poboljšanju jezičke kompetencije kako u pogledu vokabulara tako i u pogledu gramatike. Polaznici na samoj nastavi nalaze direktnu primenu naučenog. U nastavi se koristi savremena audio-vizuelna oprema i literatura renomiranih izdavača: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan, Delfin, Themen Noi i naslovi preporučeni od Instituta Puškin.

Testiranje predznanja je obavezno za sve koji su već učili strani jezik, besplatno je i nije potrebno prethodno zakazivanje. Testiranjem možemo precizno odrediti koji kurs je potrebno da pohađate, pa na taj način ne morate slušati jedan nivo od početka ako je takvo Vaše predznanje, tj. postoji mogućnost da se upišete na drugi semestar jednog nivoa. Koncepcija i organizacija programa naših kurseva je takva da omogućava pohađanje kursa koji je u potpunosti u skladu sa Vašim postojećim znanjem.

Radi se u manjim grupama, od maksimalno 9 polaznika u grupi, što omogućava aktivno učestvovanje svakog polaznika i praćenje njihovog napredovanja na individualnom nivou.

Skupština Saveta Evrope (Council of Europe) usvojila je 2001. godine Zajednički evropski portfolio (The Common European Framework of Reference – CEFR), kojim se nastava stranih jezika na teritoriji EU standardizuje po sledećim nivoima:

  • A1 – početni
  • A2 – niži srednji
  • B1 – srednji
  • B2 – viši srednji
  • C1 – napredni
  • C2 – visoki nivo znanja, veoma blizak znanju maternjeg jezika

Svoje znanje ili očekivanja možete uporediti sa opštijim opisom jezičke kompetencije, koji je naveden prema opisu koji daje Zajednički evropski okvir za svaki od nivoa. Treba naglasiti da su kursevi A1 i A2 nivoa više fokusirani na „postavljanje temelja“ znanja, te je na njima veći akcenat na gramatici, dok su kursevi od B1 nivoa više skoncentrisani na razvoj jezičkih veština.