Nacin Rada Skole Stranih Jezika Academy

Profesori Centra stranih jezika Academy su diplomirani profesori jezika kojima je to osnovno zanimanje, te su stoga visoko motivisani i predani svom pozivu. Imaju mogućnost redovnog pohađanja konferencija i seminara stručnog usavršavanja, posebno u oblasti metodike nastave. Prate napredovanje svakog polaznika i otvoreni su za dodatne konsultacije. Zajednička odlika svih naših predavača je ogromna upornost da nauče polaznika.

Savremeni pristupi nastavi jezika dokazuju da je pitanje talenta za učenje stranih jezika u izvesnoj meri postalo mit. Uz pravilan pristup, prijateljsku atmosferu i naravno, visok stepen motivacije, upornost i rad, moguće  je  da uspešno savladate naizgled nepremostive jezičke barijere. Način rada centra Academy zasniva se na komunikativnom pristupu koji, između ostalog, podrazumeva aktivno učestvovanje svakog polaznika. Fokus rada je na interakciji u okviru komunikativnih zadataka, razvijanju jezičkih veština i poboljšanju jezičke kompetencije, kako u pogledu vokabulara, tako i u pogledu gramatike.

Academy radi prema jasno definisanom nastavnom sistemu i programu, i rad svakog profesora je usklađen sa planom i programom kurseva. Pored toga, međusobni rad profesora je timski, što omogućava razmenu iskustva sa kolegama, a uz stručno usavršavanje, doprinosi razvoju njihovih potencijala i kreativnosti na individualnom nivou.