Mi u Centru stranih jezika ACADEMY smo apsolutno svesni da je privatnost važna, i trudimo se da je ni na koji način ne narušimo.

Sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka možete dobiti pismenim putem: Academy, Jevrejska 22, 21000 Novi Sad ili info@academy.edu.rs

Imajući u vidu prava korisnika svojih usluga i potencijalnih korisnika svojih usluga (u nastavku teksta: Korisnici), a na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Academy doo Novi Sad, Jevrejska 22, PIB: 102033919 i Academy Star, Novi Sad, Jevrejska 22, PIB: 104001694 kao zajednički rukovaoci u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti podatka u ličnosti (u nastavku teksta: Academy),

01.06.2019. godine donose sledeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

1. Uvodne odredbe

Ovaj Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (u nastavku teksta: Pravilnik) pravni je akt koji predstavlja izjavu o privatnosti, odnosno, kojim se uspostavljaju osnovna pravila o obradi podataka o ličnosti u Centru stranih jezika Academy (u nastavku teksta: Academy).

Pravilnikom se određuju:

 • vrsta ličnih podataka koji se prikupljaju,
 • način na koji se lični podaci prikupljaju,
 • namena za koju se lični podaci prikupljaju,
 • način na koji se lični podaci obrađuju,
 • kao i ostale relevantne informacije u vezi sa ličnim podacima.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti ujedno upoznaje Korisnike sa njihovim pravima u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem ličnih podataka koje po svojoj volji daju na korišćenje i obradu Centru stranih jezika Academy, a sa ciljem zaštite njihove privatnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

2. Vrste ličnih podataka Korisnika koji se prikupljaju

Academy prikuplja, obrađuje i koristi sledeće lične podatke Korisnika:

 1. ime i prezime,
 2. adresa prebivališta ili boravišta,
 3. kontakt telefon,
 4. adresa e-pošte,
 5. jedinstveni identifikator dobijen putem “kolačića”,
 6. datum i mesto rođenja,
 7. broj lične karte roditelja koji upisuju decu
 8. ostale lične podatke Korisnika, koje Korisnik po svojoj volji daje na korišćenje i obradu.

Svi lični podaci Korisnika zaštićeni su propisanim merama sigurnosti i nadzora, strogo čuvani i istima se postupa u skladu s pozitivnim propisima.

Lični podaci Korisnika dostupni su samo zaposlenima u Centru stranih jezika Academy, koji su u obavezi da te podatke striktno čuvaju i ne daju trećim licima.

 

3. Način prikupljanja ličnih podataka Korisnika

Za potrebe pružanja svojih usluga Academy prikuplja lične podatke Korisnika na sledeći način:

 1. Direktno, kada Korisnik:
 • popuni obrazac prijave na kurs na veb-sajtu edu.rs;
 • uputi telefonski poziv;
 • pošalje pisanu poruku putem telefona, društvenih mreža, e-pošte ili pisma;
 • popuni obrazac prijave lično u prostorijama Centra stranih jezika Academy;
 • potpiše ugovor o pohađanju kursa.
 1. Prilikom posete Korisnika, veb-sajt edu.rs koristi kolačiće koji se pohranjuju na uređaje za pristup internetu s ciljem praćenja posećenosti stranice, utvrđivanja trendova i boljeg razumevanja zahteva Korisnika. Isključivanjem i/ili blokiranjem kolačića Korisnik i dalje može pregledati veb-sajt, no postoji verovatnoća da u tom slučaju funkcionalnost veb-sajta neće biti u potpunosti dostupna Korisniku.

 

Šta su kolačići (cookies)?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na Vaš uređaj kada posetite neku veb stranicu i Vaš računar ih čuva. Kolačići se zatim šalju natrag izvornom veb-sajtu svaki idući put kada posetite taj veb-sajt ili nekom drugom veb-sajtu koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići služe kao memorija veb-sajta, koja mu dopušta da se seti vašeg uređaja kada ga ponovo posetite. Kolačići isto tako mogu zapamtiti vaše postavke, poboljšati korisnički doživljaj, kao i uređivati reklame koje vidite.

 

Kolačići trećih strana

Naš veb-sajt može da sadrži reklame o uslugama i linkove ka trećim stranama i na taj način može dozvoliti postavljanje kolačića trećih strana. Te kolačiće ne kontrolišemo. Za više informacija o tome kako se neka treća strana koristi kolačićima, molimo Vas da posetite odgovarajući veb-sajt treće strane.

 

Kako kontrolisati i obrisati kolačiće

Većina internet pretraživača prihvata kolačiće, ali obično možete promeniti postavke pretraživača da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da Vas jednostavno obavesti kad su novi kolačići poslati na Vaš uređaj.

Kako biste postavili Vaš pretraživač da odbija kolačiće, pogledajte uputstva u odeljku za pomoć pri radu u okviru Vašeg pretraživača (obično se nalaze pod „Pomoć“, „Alati“ ili „Uredi“).
Napominjemo da se određene funkcionalnosti veb-sajta mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanjem kolačića ili kategorije kolačića ne brišete kolačić iz vašeg pretraživača. To morate učiniti sami u meniju pretraživača.

 

Promene u vezi sa našom upotrebom kolačića

Obaveštenje o bilo kakvim izmenama u vezi sa upotrebom kolačića objavićemo ovde, a informacije o eventualnim izmenama biće istaknute na našem veb-sajtu i jasno će upućivati gde možete da pročitate o izmenama u celini.

 

4. Namena za koju se prikupljaju lični podaci i način njihove obrade

Academy prikuplja lične podatke za sledeće namene:

 1. komunikacija s Korisnicima;
 2. pružanje usluga Korisnicima;
 3. ispunjavanje zakonskih obaveza;
 4. oglašavanje, na primer: dostava promotivnih materijala, obaveštenja i sl.;
 5. unapređenje poslovanja;
 6. razvoj novih usluga;
 7. za druge namene uz prethodni pristanak Korisnika

Lični podaci Korisnika prikupljaju se po osnovi pristanka koji nam Korisnik daje, ugovorne obaveze, zakonske obaveze i legitimnog interesa.

 

5. Ostale relevantne informacije u vezi sa ličnim podacima

Academy prikuplja podatke o potencijalnim Korisnicima koji uključuju lične podatke: ime i prezime, adresu e-pošte, kontakt telefon, kao i informacije o njihovim interesima u vezi sa kojima se obraćaju Academy-ju, a pri čemu ostavljaju prethodno navedene lične podatke. Stoga je prikupljanje i obrada ovih podataka potencijalnih Korisnika naš legitimni interes.

Lične podatke Academy čuva i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, ispunjenje određenog legitimnog interesa Korisnika ili Centra stranih jezika Academy, ili duže od toga, ako je tako predviđeno pozitivnim propisima.

Prava Korisnika su:

 1. pristup informacijama o tome koje je lične podatke Korisnik po svojoj volji stavio na raspolaganje, obradu i čuvanje;
 2. ispravak netačnih ličnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji stavio na raspolaganje, obradu i čuvanje;
 3. uklanjanje ličnih podataka o Korisniku, a koje je Korisnik po svojoj volji stavio na raspolaganje, obradu i čuvanje, na zahtev Korisnika;
 4. ulaganje prigovora.

Academy obrađuje lične  podatke Korisnika u Republici Srbiji.

Lične podatke Korisnika Academy može proslediti trećim licima samo ako je to u vezi sa ispunjenjem ugovora, ostvarivanjem prava ili izvršavanjem dužnosti Korisnika i Centra stranih jezika Academy koji proizlaze iz ugovora između nas i Korisnika, ili po zakonskoj obavezi i/ili zahtevu nadležnih državnih organa.

Korisnik može poslati  upit o zaštiti podataka o ličnosti redovnom poštom na adresu: Academy, Jevrejska 22, 21000 Novi Sad ili slanjem imejla na službenu adresu: info@academy.edu.rs

Academy zadržava pravo izmene, dopune i stavljanja van snage Pravilnika bez obaveze da o tome lično obavesti Korisnika i druge zainteresovane strane. Obaveštenje ove prirode će biti istaknuto na našem veb-sajtu. Stoga se Korisnicima i svim drugim zainteresovanim stranama preporučuje da redovno prate sadržaje našeg veb-sajta.