Prednosti naše škole

 

 Iskustvo, kvalitet i tradicija

Naša škola se bavi podučavanjem u oblasti stranih jezika od 1995. godine. Kroz to vreme gradili smo ugled škole koja insistira na kvalitetu, te smo na taj način stekli ono neprocenjivo – poverenje polaznika. Shvatili su da dolaze u ozbiljnu školu, u kojoj predaju obučeni, iskusni profesori koji koriste proveren metod rada koji olakšava učenje stranog jezika. Poverenje u nas je učvršćivano i prenošeno na prijatelje, rođake i decu. Danas nam dolaze i deca onih koji su pre dvadesetak godina pohađali našu školu. A zna se da se deca poveravaju onima u koje se veruje!

Zbog posvećenosti kvalitetu, dobroj organizaciji rada i dobrim rezultatima u praksi, za dugogodišnje saradnike u obuci svojih zaposlenih birale su nas i naše najprestižnije kompanije i institucije kao što su NIS, Pokrajinska vlada, DDOR, Neoplanta, Heineken, Dečije selo…

Imamo i dugogodišnju saradnju sa stručnjacima Univerziteta u Novom Sadu, kao i sa Britanskim savetom, Gete institutom i Ruskim domom u okviru priprema kandidata za ispite.

 

 Izvanredni profesori

Prilikom izbora tima naših predavača, važno nam je ne samo da su  kompetentni, metodički pismeni, već i da su to dobri i pouzdani ljudi, koji vole svoj posao. Imamo stalni tim predavača koji čine diplomirani profesori jezika koji su visoko kvalifikovani, profesionalno obučeni, sa širokim iskustvom i iznad svega, posvećeni svom poslu, koji rade iz srca.

 

 Definisan i proveren sistem rada

Plan i program rada na svim našim kursevima predstavlja sistem, odnosno precizno je definisan i usklađen sa međunarodnim nivoima prema Zajedničkom evropskom okviru (CEFR). Vama, kao polazniku, to je od velikog značaja jer postoji jasan sistem ulaznog testiranja, gde ćete biti raspoređeni u grupe isključivo prema nivou Vašeg znanja; postoji jasan sistem napredovanja, definisan fond časova, definisan sistem testiranja i ocenjivanja, definisan i proveren metod rada, tako da znate šta ćete naučiti, kao i kojom brzinom možete napredovati.

Proveren je jer iza nas stoji više od 20 godina rada, desetine hiljada polaznika, od dece i srednjoškolaca do studenata i poslovnih ljudi, kojima smo pomogli da uspešno progovore, nauče, usavrše jezik, steknu međunarodno priznate sertifikate i ostvare uspeh u daljem profesionalnom radu.

Na ispitima za međunarodno priznate sertifikate naši polaznici imaju  prolaznost od blizu 100% i visoke ocene. Ovde možete pogledati izvod iz zvanične Kembridžove statistike rezultata naših kandidata u periodu 2018-2021.

 

 Izbor tempa napredovanja

U skladu sa vašim željama, vremenom koje imate na raspolaganju i rasporedom drugih obaveza, možete kombinovati kurseve po intenzitetu, npr. pohađati intenzivne kurseve, pa nakon toga preći na redovni kurs ili obrnuto. Na taj način možete birati tempo napredovanja.

 

 Znanje pre svega!

Kvalitetno znanje je ključ uspeha! Ne možemo da obećamo da ćete dobiti sertifikat. Ali, možemo da obećamo da ćemo dati sve od sebe da Vas naučimo i „dovedemo“ do sertifikata. Znanje i sertifikat stičete ukoliko redovno pohađate nastavu, aktivni ste, i ispunjavate radne obaveze tokom kursa. Vaša saradnja je neophodna. Možete preći na sledeći nivo samo ukoliko ste položili završni ispit, tj. usvojili predviđenu materiju na kursu koji pohađate. To možda zvuči jako strogo, ali to je u Vašem interesu jer ne možete istinski napredovati bez savladanog prethodnog gradiva. Sa druge strane, ako brže napredujete, možete preći na odgovarajući viši nivo uz prethodno testiranje.

 

 Metod rada – akcenat na interakciji!

Veliki Gete je rekao: „Znati nije dovoljno, mora se primeniti! Hteti nije dovoljno, mora se uraditi!”

Stoga se naš način rada zasniva na komunikativnom pristupu koji, između ostalog, podrazumeva aktivno učestvovanje svakog polaznika u radu na svakom času. Fokus rada je na interakciji u okviru komunikativnih zadataka, usvajanju vokabulara i gramatike kroz rad na razvijanju jezičkih veština – govora, slušanja, čitanja, pisanja i poboljšanju opšte jezičke kompetencije. To znači da na samoj nastavi nalazite direktnu primenu naučenog, kroz aktivnu upotrebu u situacijama koje su praktične, životne.

Savremeni pristupi nastavi jezika dokazuju da je pitanje talenta za učenje stranih jezika u izvesnoj meri postalo mit. Uz pravilan pristup, prijateljsku atmosferu i naravno, Vašu motivaciju, upornost i rad, moguće je da uspešno savladate naizgled nepremostive jezičke barijere.

U nastavi koristimo savremenu literaturu renomiranih izdavača: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan, audio, video i elektronske materijale. Pored toga, kako bismo Vam olakšali učenje, na svakom nivou dobijate dodatne skipte koje sadrže dodatna objašnjenja, vežbanja i glosar (mini rečnik) uz udžbenik.

 

 Školska biblioteka – čitajte i od početnog nivoa

Academy poseduje svoju biblioteku u koju se mogu učlaniti svi naši polaznici, kao i oni koji ne pohađaju kurs, a žele da čitaju literaturu na stranom jeziku. Na raspolaganju je mnoštvo knjiga različitih žanrova, koje su razvrstane prema nivoima znanja. Na taj način i početnici u učenju mogu pronaći za sebe odgovarajuće knjige koje su prilagođene njihovom znanju. Za profesore je tu i stručna literatura, rečnici, priručnici, zbirke testova itd.

 

 Dodatni priručnici – skripta

Kako bismo olakšali usvajanje i učenje stranog jezika, napravili smo dodatne priručnike za naše polaznike. Kod nas popularno nazvana „skripta“, zapravo je priručnik koji dobijate uz osnovni nastavni materijal za svaki nivo i sadrži glosar – mini rečnik svih reči iz nastavnog materijala sa prevodom, dodatna objašnjenja za teže savladive oblasti, vežbanja, shematske prikaze koji imaju za cilj da lakše zapamtite materiju. Naši polaznici ih smatraju dragocenim “pomoćnikom” u učenju. Redovno pratimo razvoj novih tehnologija, i mogućnosti koje pružaju, pa se su dodatni materijali obogaćeni interaktivnim online sadržajima koje kreiramo za svaki nivo i delimo polaznicima.

 

 Nagrade i popusti

  • Za redovne kurseve imamo stalni porodični popust – članovi iste porodice imaju 10% popusta za bilo koji redovni kurs koji pohađaju.
  • Svi naši polaznici koji upisuju 5. po redu redovni kurs takođe ostvaruju popust od 10% na taj i svaki naredni redovni kurs.
  • Za avansno plaćanje u celosti na redovnim kursevima dobijate popust od 5%.
  • Popusti se mogu sabirati.

Polaznici koji ostvare najbolji rezultat na ispitu i dobiju najvišu ocenu, na redovnim kursevima na završnim nivoima A1/2, A2/2 i A2+ (konverzacijski kurs) u toku semestra septembar/januar dobijaju nagradu – besplatan naredni semestar (februar/jun).

  • Na intenzivnim kursevima popust za nezaposlene, studente, srednjoškolce, penzionere, zaposlene u prosveti, kulturi, nauci i  zdravstvu važi tokom cele godine / ili online popust za sve.
  • Nagrađujemo najmlađe i đake odlikaše:
  • Svake školske godine najmlađi, predškolci i đaci prvaci imaju dodatni popust na redovne kurseve engleskog jezika: 15%. Porodični popust na dečijim kursevima je takođe 15%, kao i ‘drugarski’ kada se upišu zajedno za drugarima.

 

 Saradnja sa korporativnim klijentima

Ne bismo želeli da zvučimo neskromno, ali kao što možete videti iz naše liste referenci, za dugogodišnje saradnike u obuci svojih zaposlenih biraju nas naše najpoznatije kompanije jer smo pokazali da umemo uspešno organizovati i sprovesti i grupnu nastavu za obuku zaposlenih i individualnu nastavu za menadžment kompanija. Pokazali smo se kao pouzdan saradnik koji može da odgovori na različite potrebe klijenata. Iza nas stoji veliko iskustvo u radu i sa velikim sistemima, ali i sa srednjim i manjim kompanijama. Možemo organizovati kurseve tipa “in-house“ –  u prostorijama kompanije, ili u našim prostorijama.

 

 Usavršavanje u inostranstvu

Kroz višegodišnju saradnju sa proverenim partnerom u oblasti organizovanja kurseva engleskog u Velikoj Britaniji, na Malti, kao i letnjih jezičkih kampova za decu u našoj zemlji, nudimo Vam i kvalitetne kurseve u inostranstvu, tokom letnjih meseci ili tokom godine.

 

 Lokacija

Nalazimo se u centru Novog Sada, Jevrejska 22, na II, III i IV spratu, u blizini linija gradskog prevoza. Od COVID-10 sve veći broj ljudi se odlučuje za online nastavu kod nas jer kažu da im je, da citiramo: „komfornije, jednostavnije za uklapanje sa drugim obavezama, a NE gubite na kvalitetu rada…“ 

Za kurseve za decu obezbedili smo tzv. ‘blended learning’ ili „hibridnu“ učionicu: deca mogu biti istovremeno prisutna na času, a da su neki u učionici, a neki online. Pored dodatnih mogućnosti koje daje upotreba tehnologije i interaktivnih, modernih, sadržaja u nastavi, ovo se pokazalo i izuzetno korisnim i kada je neko prehlađen, pa ne može doći fizički, primera radi, a naravno da je velika prednost za sve koji nisu iz Novog Sada – učestvuju aktivno u času, a iz svoje sobe 🙂

Usavršite svoje znanje!