Centar stranih jezika ACADEMY nudi i usluge prevođenja sa engleskog, nemačkog, ruskog i hrvatskog jezika na srpski, kao i sa srpskog na engleski, nemački, ruski i hrvatski jezik.

Prevodi u oba smera iz raznih oblasti: ekonomije, prava, finansija, bankarstva, zakonskih regulativa, medicine, stomatologije, sporta, zaštite na radu, dizajna, kao i prevode naučnih radova iz ovih oblasti.

Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača:

 • dokumentacija za vize
 • izvodi
 • uverenja (suda, policije, fakulteta, škola, firmi itd.)
 • potvrde
 • izjave
 • odluke
 • rešenja
 • svedočanstva
 • diplome
 • ugovori itd.

Cene prevodilačkih usluga se formiraju na osnovu sledećih kriterijuma:

 • broj strana teksta*
  *Pod stranom se podrazumeva 1800 slovnih mesta sa razmacima
 • vrsta teksta
 • rok i način isporuke

Ukoliko želite da koristite naše prevodilačke usluge možete nas kontaktirati i raspitati se o detaljnijim uslovima. Poslaćemo Vam našu ponudu zajedno sa procenjenim rokom za izradu prevoda. Prevod možete dobiti u elektronskom obliku ili kao štampanu verziju.

Za upit u vezi sa cenom prevoda pošaljite nam vaš dokument na email: info@academy.edu.rs