SERTIFIKATI STRANIH JEZIKA

Komad papira koji sva vrata otvara

Bez obzira na to da li ste upisali redovni ili intenzivni kurs, opšti ili  poslovni, po završetku nivoa i nakon uspešno položenog ispita, dobijate sertifikat.

Svi naši testovi usklađeni su sa standardima i nivoima znanja prema Zajedničkom evropskom okviru (CEFR skala) od početnog A1 nivoa, do najvišeg C2 nivoa.

Uslov za dobijanje sertifikata je položen ispit uz ostvaren rezultat od minimum 60%.

Sertifikat Vam može poslužiti kao dokaz da posedujete znanje:

 • pred poslodavcima ili potencijalnim poslodavcima prilikom konkurisanja za posao;
 • prilikom prijava za stipendije i programe stručnog usavršavanja;
 • za učešće na međunarodnim kursevima, seminarima, konferencijama i kongresima;
 • za studiranje u inostranstvu;
 • za nastavak učenja stranog jezika u inostranstvu;
 • i u mnogim drugim privatnim i poslovnim situacijama u kojima je potrebno dokazati znanje stranog jezika.

Izdavanje potvrde – sertifikata o nivou znanja jezika (bez pohađanja kursa)

 1. korak – ulazno testiranje za utvrđivanje nivoa znanja za koji se traži potvrda
 2. korak – simulacija ispita: izrada probnog pismenog testa i simulacija usmenog dela ispita
 3. korak – analiza testa sa kandidatom
 4. korak – izrada testa na utvrđenom nivou znanja
 5. korak – izrada potvrde / sertifikata

Međunarodno priznati sertifikati

Posedovanjem međunarodnog sertifikata o znanju stranog jezika otvarate vrata novim mogućnostima –  oni su ulaznica za školovanje ili dalje usavršavanje u inostranstvu; imate više mogućnosti i veći izbor prilikom zaposlenja, ili stvarate nove poslovne prilike.

Kurs engleskog jezika u Novom Sadu

Sertifikati engleskog jezika

Saznajte više o FCE, CAE, CPE, BEC

null

Sertifikati nemačkog jezika

Saznajte više

null

Sertifikati ruskog jezika

Saznajte više