Nemački jezik – Sertifikati „Gete” instituta

Potreban Vam je međunarodno priznati dokaz o znanju nemačkog jezika?

Nudimo Vam pripreme za ispite na svim nivoima: od A1 za početnike do C2 za najviši jezički nivo.

Ovde ćete naći informacije o tome šta se očekuje da znate na svakom od nivoa prema Zajedničkom evropskom okviru:

 

Gete sertifikat (Goethe-Zertifikat) A1

Polaganjem ispita na  A1 nivou pokazujete da:

 • možete da se sporazumete na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i razgovetno.
 • razumete i koristite poznate, svakodnevne i često korišćene izraze i jednostavne rečenice (npr. informacije o sebi i porodici, o kupovini, poslu, bližoj okolini).
 • Možete da predstavite sebe i druge i postavite drugima lična pitanja – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju ili šta poseduju, i da odgovorite na takvu vrstu pitanja.

Očekivani fond reči na A1 nivou možete pogledati ovde

 

Gete-sertifikat (Goethe-Zertifikat) A2

Na nivou A2 očekuje se:

 • da razumete i koristite rečenice i izraze često korišćene u svakodnevnim situacijama.
 • da se sporazumete u jednostavnim, rutinskim situacijama, gde je reč o razmeni informacija o poznatim i uobičajenim temama i sl.
 • da jednostavnim rečima opišete sopstveno poreklo i obrazovanje, direktno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe i sl.

Ovde možete pogledati model ispita na A2 nivou

Ovde možete pogledati kojim fondom reči se očekuje da vladate da biste uspešno položili A2 nivo

 

Gete-sertifikat (Goethe-Zertifikat) B1

Nivo B1 podrazumeva samostalniju upotrebu jezika, i od Vas se očekuje:

 • da razumete glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd.
 • da se snađete u većini situacija sa kojima se susrećete na putovanjima po nemačkom govornom području.
 • da se jasno i smisleno izražavate o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja.
 • da izlažete o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i date kratka obrazloženja ili objašnjenja.

Ovde možete pogledati kojim fondom reči se očekuje da vladate da biste uspešno položili B1 nivo

Pogledajte model testa na B1 nivou

 

Gete-sertifikat (Goethe-Zertifikat) B2

Nivo B2 odgovara višem srednjem nivou i od Vas kao kandidata se očekuje:

 • da razumete glavne sadržaje složenijih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj specijalnosti.
 • da se sporazumevate spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana.
 • da se jasno i detaljno izražavate o širokom spektru tema, da objasnite svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i nedostatke različitih mogućnosti.

Pogledajte ovde priručnik koji sadrži opis testa, kao i model testa na B2 nivou

 

Gete-sertifikat (Goethe-Zertifikat) C1

Nivo C1 je napredni nivo poznavanja jezika gde se očekuje:

 • da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznate implicitna značenja u njima.
 • da se izražavate spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih reči.
 • da delotvorno i fleksibilno koristite jezik u društvenom i profesionalnom životu ili tokom obrazovanja i studija.
 • da se jasno, strukturisano i opširno izražavate o kompleksnim sadržajima.

Na pojedinim univerzitetima mogu Vas osloboditi dela prijemnog ispita na kom se proverava Vaše znanje nemačkog jezika ukoliko posedujete ovaj sertifikat. O tome treba da se informišete na samom fakultetu.

Pogledajte ovde priručnik koji sadrži opis testa, kao i model testa na C1 nivou

 

Gete-sertifikat (Goethe-Zertifikat) C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – Velika diploma

Nivo C2 je najviši nivo poznavanja nemačkog jezika. Posedovanje ovog sertifikata omogućava Vam pristup nemačkim univerzitetima i fakultetima, a u okviru kvalifikacija za nastavničku službu ovaj sertifikat je dokaz da možete predavati nemački jezik. Informacije o tome pružaju pokrajinske institucije zadužene za priznavanje kao što su Ministarstva kulture, školstva ili obrazovanja, Zavod za obrazovanje nastavnika, okružna uprava ili uprava senata.

Od 01.01.2012. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom zamenio je dosadašnja tri ispita Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Na ispitu za C2 nivo, očekuje se:

 • da bez ikakvog napora razumete praktično sve što pročitate ili čujete na nemačkom jeziku.
 • da sažmete informacije iz različitih pisanih i usmenih izvora i dosledno reprodukujete obrazloženja i objašnjenja.
 • da se spontano, veoma tečno i precizno izražavate i formulišete fine nijanse značenja kompleksnijih sadržaja.

Pogledajte ovde priručnik koji sadrži opis testa, kao i model testa na C1 nivou