🎯Imamo dugogodišnje iskustvo (27 godina rada) u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ESOL ispita, opštih i poslovnih ispita:

 • 🏆 Možemo se pohvaliti izuzetnom prolaznošću (više od 98%) i visokim ocenama koje naši polaznici dobijaju na ispitima za sticanje ovih sertifikata jer imamo proveren sistem rada i posvećene predavače sa velikim iskustvom;

Grafikoni predstavljaju zvaničnu statistiku rezultata naših kandidata na Cambridge ispitima u poslednje 4 godine (mi smo predstavljeni tamno-zelenom bojom). Cambridge daje uporedni pregled rezultata naših kandidata sa rezultatima svih kandidata iz Srbije i iz celog sveta po ispitima. 🏆

 • Cambridge ispiti: naši rezultati

  Tamno-zeleno: rezultati naših kanidatata na FCE ispitu u poređenju sa ostalima u Srbiji i u svetu


  Rezultati naših đaka na CAE ispitu (tamno zeleno)


  Rezultati naših đaka na CPE ispitu (tamno-zeleno)

  ✅ Uključeni smo kao partneri u Addvantage program Britanskog saveta, koji prati izlaznost  kandidata;

 • 👉 Ulaznim testiranjem utvrđujemo da li je Vaše znanje na odgovarajućem nivou i obezbeđujemo Vam mesto u grupi isključivo u skladu sa Vašim nivoom znanja;
 • 👉 Dajemo Vam iskrene preporuke u pogledu kursa, tempa rada i Vašeg tempa napredovanja;
 • 👉 Pripremaju Vas profesori koji imaju višegodišnje iskustvo i odlične rezultate u ovoj vrsti kurseva;
 • 👉 Dobijate izbor najobuhvatnijeg i aktuelnog nastavnog materijala za pripremu ispita;
 • ✅ Na svakom nivou dobijate dodatne priručnike koje smo specijalno napravili za polaznike imajući u vidu i tipične greške na ispitima, i teže savladive oblasti za polaznike, kao i mnoštvo dodatnih materijala za rad kad god Vam je to potrebno;
 • ✅Tokom kursa imate probne testove / simulacije ispita da biste osetili i samu ispitnu “atmosferu”;
 • ✅ Jedan semestar je posvećen samo „drilu“, odnosno, fokusiran je na  izradu testova u uslovima kao na samom ispitu, uz detaljnu analizu i preporuke za Vaš što bolji rezultat.

Organizujemo pripreme za sledeće Kembridž ispite (Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages):

Opšti – General English:

Za FCE se pripremate ako želite da radite u organizacijama gde se komunikacija odvija na engleskom jeziku, ili želite da živite u zemlji engleskog govornog područja, ili pohađate pripremne kurseve za upis na univerzitete gde se nastava odvija na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete kratke izveštaje i komunicirate elektronskom poštom
 • argumenovano izložite neku ideju i o njoj diskutujete
 • razumete opšte informacije koje prenose štampani i elektronski mediji

 

CAE polažete kao dokaz poslodavcima ili univerzitetima da i u profesionalnom i u akademskom okruženju bez problema možete da komunicirate na engleskom jeziku. Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • pišete izveštaje i mejlove složenijeg sadržaja, i na primer, vodite beleške na sastancima i predavanjima
 • držite prezentacije o složenijim temama
 • razumete tekstove širokog spektra, od beletristike do novinskih komentara

 

Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou bliskom nivou znanja izvornog govornika, odnosno na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija, ili kad želite da nastavite stručno usavršavanje, ili radite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.

Da biste položili ovaj ispit morate biti u stanju da na engleskom jeziku:

 • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
 • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
 • pregovarate o suptilnim nijansama složenijih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete
 • IELTS (individualna nastava) Detaljnije o testu IELTS možete videti na ovoj stranici

Poslovni engleski – Business English:

Uspešno položenim ispitom poslovnog engleskog jezika dokazujete da ste sposobni da na engleskom komunicirate i u okviru poslovnog okruženja, ili da radite u uslovima gde je engleski zvanični jezik komunikacije.

Ispiti poslovnog engleskog jezika postoje na 3 nivoa:

 • Za svaki nivo poslovnog engleskog jezika napravili smo i dodatne priručnike koji sadrže i glosare (mini rečnike) kao i tipične primere prepiske, prezentacija, korisnih fraza itd. kako bismo Vam u što većoj meri olakšali usvajanje poslovne terminologije i pružili što bolju pripremu za ispit. Naši polaznici smatraju ove priručnike dragocenim.
 • Pohađanje kursa poslovnog jezika obuhvata i pripremu za sam ispit, to jest, radite sa nastavnim materijalom koji je ujedno i ispitnog tipa.
 • Predavači na kursevima poslovnog jezika imaju dugogodišnje iskustvo ne samo u nastavi, već upravo u radu na ovoj vrsti kurseva, i ponosni su na 100% prolaznost svojih kandidata koji dobijaju visoke ocene na ispitima.