🇷🇺 UPIS na REDOVNE kurseve RUSKOG svih nivoa je u toku i otvoren je do 15.02!

 • Dinamika nastave: 2×2 školska časa nedeljno
 • Termini nastave: 16.45-18,15; 18,30-20,00; 20.15-21,45
 • Fond časova: 70 školskih časova po semestru
 • 10% popusta važi za članove jedne porodice koji pohađaju bilo koji redovni kurs

Redovni (semestralni) kursevi ruskog jezika organizovani su na više nivoa, počevši od kurseva ruskog za apsolutne početnike do naprednijih nivoa, kao i pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih diploma Instituta Puškin.

Naš program kurseva ruskog jezika standardizovan prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR) od A1 do C2 nivoa i obuhvata sledeće kurseve:

 • Opšti kursevi ruskog jezika za sticanje znanja od početnog A1 do najvišeg C2 nivoa
 • Pripreme za sticanje diploma ruskog kao stranog Instituta „Puškin“
 • Poslovni kursevi ruskog za sve koji sarađuju sa firmama ruskog govornog područja

Program se fokusira na osposobljavanje polaznika za rad u poslovnom okruženju na ruskom jeziku i obuhvata elemente kao što su: poslovna prepiska (pisanje i-mejlova, poruka, izveštaja itd.; telefoniranje; držanje prezentacija; vođenje, organizaciju i učestvovanje na sastancima, pregovorima, pripremu i držanje govora; komunikaciju u neformalnijim poslovnim okolnostima – poslovni ručak, koktel i sl. Kurs nije namenjen apsolutnim početnicima, jer potrebno je prvo imati osnovno poznavanje jezika da bi se nadogradila poslovna terminologija, te je vladanje jezikom na najmanje A1 nivou preduslov za pohađanje ovog kursa.

 • Specijalizovani pripremni kurs za poslovno putovanje u Rusiju i na rusko govorno područje

Kurs koji za cilj ima pripremu polaznika za poslovni put, kao što i sam naziv kaže. Obuhvata sve elemente koji su od značaja za bolje snalaženje i komunikaciju na putovanju, ali i snalaženje u životnom i poslovnom okruženju na ruskom govornom području. Može se organizovati i na nivou za apsolutne početnike, a i kada je potrebno brzo osposobiti polaznika da sa više samopouzdanja komunicira na ruskom.

 • Konverzacijski kurs ruskog jezika
 • Pripreme za polaganje prijemnog ispita za upis na studije ruskog jezika i književnosti
 • Pripreme za polaganje stručnih ispita u okviru studija ruskog jezika i književnost
 • Specijalizovani kurs za decu kojima je ruski maternji jezik – РУССКИЙ КАК РОДНОЙ (Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования РФ)
 • Kurs ruskog kao stranog jezika za decu od početnog do viših nivoa

Rad i sa profesorima kojima je ruski maternji jezik, ali koji imaju i veliko iskustvo u prenošenju znanja, i mnogobrojne uspešne i zadovoljne polaznike u dosadašnjem radu, velika je prednost za Vas kao polaznika.

Po završetku svakog nivoa polaznici polažu ispit, a uspešni kandidati dobijaju sertifikat.

Savremeni pristupi nastavi jezika dokazuju da je pitanje talenta za učenje stranih jezika u izvesnoj meri postalo mit. Uz pravilan pristup, prijateljsku atmosferu i naravno, visok stepen motivacije, upornost i rad, moguće  je  da uspešno savladate naizgled nepremostive jezičke barijere.

Način rada centra Academy zasniva se na komunikativnom pristupu koji, između ostalog, podrazumeva aktivno učestvovanje svakog polaznika. Fokus rada je na interakciji u okviru komunikativnih zadataka, razvijanju jezičkih veština i poboljšanju jezičke kompetencije kako u pogledu vokabulara tako i u pogledu gramatike.

Radi se u manjim grupama, od maksimalno 9 polaznika u grupi, što omogućava aktivno učestvovanje svakog polaznika i praćenje njihovog napredovanja na individualnom nivou.

Testiranje  je obavezno za sve koji su već učili ruski jezik, besplatno je i nije potrebno prethodno zakazivanje. Testiranjem možemo precizno odrediti koji kurs je potrebno da pohađate, pa na taj način ne morate slušati jedan nivo od početka ako je takvo Vaše predznanje, tj. postoji mogućnost da se upišete na drugi deo jednog nivoa ukoliko testiranjem, na primer, utvrdimo da znate ono što je  programom rada predviđeno na prvom delu kursa. Koncepcija i organizacija programa naših kurseva je takva da omogućava pohađanje kursa koji je u potpunosti u skladu sa Vašim postojećim znanjem.

Добро пожаловать! Добро дошли 🙂

Cene redovnih kurseva