Množina imenica

Najčešće se množina imenica u engleskom jeziku gradi dodavanjem nastavka -s na postojeću imenicu u jednini. Ipak, postoje primeri gde se primenjuju različita pravila o građenju množine na osnovu glasa kojim se imenica završava. Takođe, postoje i primeri nepravilne množine gde se ne primenjuju pravila o dodavanju nastavaka, već se prosto moraju upamtiti. Pravila o…

Kako napisati dobar CV

Prijava za posao Prilikom prijavljivanja za posao, uglavnom će Vas zamoliti da pošaljete vašu radnu biografiju (CV/resume) zajedno sa propratnim pismom ili prijavom putem i-mejla. Poslodavci često dobijaju na stotine prijava, pa je vrlo važno da vaša radna biografija i propratno pismo ostave pravi utisak i da predstave Vaše profesionalne kvalifikacije na precizan, čitak ali…